Polityka Prywatności

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mazowieckie Przedsiębiorstwo Aukcyjne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000230824, NIP: 5213327153.

Przetwarzamy Twoje dane w celu kontaktowym, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub e-mailu, a także w celu wysłania do Ciebie informacji o Odzyskatorze. Jeśli skontaktujesz się z nami poprzez e-mail, telefon, SMS/MMS i komunikatory internetowe, to także te dane będziemy przetwarzać, w celu kontaktu, przesłania informacji lub udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

Przetwarzamy pliki cookies w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz reklamowych. Dzięki temu możemy dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz wyłączyć pliki cookies w przeglądarce i wtedy nie będziemy zbierali tych informacji.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne na przykład do tego, żeby mogli się z Tobą kontaktować lub odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www.odzyskator.pl. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, osiągnięcia zamierzonych celów komunikacji lub przesłania informacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia możliwych roszczeń.

Jeśli chcesz, żebyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych po prostu nas o tym poinformuj.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.